فروشگاه سایسک

با برترین محصولات امنیتی جهان، امنیت سیستم خود را چندین برابر کنید
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- پنج کاربره - یکساله
۴۰۰۰۰۰ تومان ۳۴۰۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- ده کاربره - یکساله
۸۰۰۰۰۰ تومان ۶۸۰۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- پانزده کاربره - یکساله
۱۲۰۰۰۰۰ تومان ۱۰۲۰۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- بیست و پنج کاربره - یکساله
۱۵۰۰۰۰۰ تومان ۱۲۷۵۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- پنجاه کاربره - یکساله
۳۰۰۰۰۰۰ تومان ۲۵۵۰۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- هفتادوپنج کاربره - یکساله
۴۵۰۰۰۰۰ تومان ۳۸۲۵۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- صد کاربره - یکساله
۴۵۰۰۰۰۰ تومان ۳۸۲۵۰۰۰تومان

پشتیبانی 24 ساعته تمامی محصولات حتی در ایام تعطیل
راهنمایی سرویس ها و خرید لایسنس ها

درخواست پشتیبانی