فروشگاه سایسک

با برترین محصولات امنیتی جهان، امنیت سیستم خود را چندین برابر کنید
کسپرسکی

کسپرسکی

آنتی ویروس - دو کاربره - یکساله
۹۵۰۰۰ تومان
کسپرسکی

کسپرسکی

توتال سکیوریتی - سه کاربره - یکساله
۳۰۰۰۰۰ تومان
کسپرسکی

کسپرسکی

اینترنت سکیوریتی - یک کاربره - یکساله
۱۲۰۰۰۰ تومان
کسپرسکی

کسپرسکی

آنتی ویروس - چهار کاربره - یکساله
۱۷۱۰۰۰ تومان
کسپرسکی

کسپرسکی

اینترنت سکیوریتی - چهار کاربره - یکساله
۱۹۰۰۰۰ تومان
کسپرسکی

کسپرسکی

اینترنت سکیوریتی - دو کاربره - یکساله
۱۴۰۰۰۰ تومان
کسپرسکی

کسپرسکی

اینترنت سکیوریتی - برای اندروید - یک کاربره - یکساله
۴۰۰۰۰ تومان

خدمات24 ساعته آنتی ویروس سازمانی
پشتیبانی آنتی ویروس ایست نود32، کسپرسکی، اف سکیور، اویرا، بیت دیفندر

درخواست پشتیبانی