فروشگاه سایسک

با برترین محصولات امنیتی جهان، امنیت سیستم خود را چندین برابر کنید
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- استاندارد - صد کاربره - یکساله
۴۵۰۰۰۰۰ تومان ۳۸۲۵۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- استاندارد- هفتادوپنج کاربره - یکساله
۴۵۰۰۰۰۰ تومان ۳۸۲۵۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- استاندارد- پنجاه کاربره - یکساله
۳۰۰۰۰۰۰ تومان ۲۵۵۰۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- استاندارد- بیست و پنج کاربره - یکساله
۱۵۰۰۰۰۰ تومان ۱۲۷۵۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- استاندارد- پانزده کاربره - یکساله
۱۲۰۰۰۰۰ تومان ۱۰۲۰۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- استاندارد- ده کاربره - یکساله
۸۰۰۰۰۰ تومان ۶۸۰۰۰۰تومان
%۱۵
اف سکیور

اف سکیور

پی اس بی- استاندارد- پنج کاربره - یکساله
۴۰۰۰۰۰ تومان ۳۴۰۰۰۰تومان

خدمات24 ساعته آنتی ویروس سازمانی
پشتیبانی آنتی ویروس ایست نود32، کسپرسکی، اف سکیور، اویرا، بیت دیفندر

درخواست پشتیبانی